Mökkilomaa parhaimmillaan & Hääjuhlia kauneimmillaan

Varausehdot

Vuokrausehdot

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen samalla kertaa.

Varaus- ja maksuehdot

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä (7 vrk laskun päiväyksestä) tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Mikäli varauksen alkuun on aikaa 6 viikkoa tai vähemmän, maksetaan koko summa kerralla jo varauspäivänä. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.


Varauksen peruuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Aurinkorannalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin Aurinkoranta on saanut tiedon peruutuksesta. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varaus perutaan alle 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos varattu mökki tai kokous-/juhlatila saadaan myytyä toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Jos peruutus johtuu asiakkaan äkillisestä sairastumisesta (josta on esittää lääkärintodistus) tms., vuokra palautetaan ennakkomaksua lukuun ottamatta. Mikäli peruutus tapahtuu vuokra-aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Aurinkoranta voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.


Oleskelu kohteessa

Mökin tai kokous-/juhlatilan avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan saapumisajankohtana. Vuokrattu tila on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa tila on käytettävissä perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltaan saakka.
Vuokra sisältää mökin tai kokous-/juhlatilan varusteineen (kalusteet, astiat, sähkö, polttopuut, patjat, peitot, tyynyt, mökkien kohdalla myös vene). Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan, mutta niitä vuokrataan erikseen (hinta 15 €/hlö). Tiloista löytyy wc- ja talouspaperia pariksi päiväksi.

Mökin tai kokous-/juhlatilan siivouksesta vuokra-aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse (paitsi Estelle). Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole tehty tai se on tehty puutteellisesti, jolloin omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä siivouksesta 50 € /siivoustunti. Siivouksen voi erikseen tilata varauksen yhteydessä, jolloin hinta on vuokrattavasta tilasta riippuen 50–200 €.

Mökkiä tai kokous-/juhlatilaa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on yleisesti ilmoitettu tai sovittu mökkiä varattaessa. Teltan tai asuntovaunun käyttö ja avotulen teko lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi ja lemmikkieläimet ovat kiellettyjä sisätiloissa.

Löytötavaroita säilytämme kuukauden ajan, sen jälkeen hävitämme ne. Emme ilmoita aktiivisesti löytyneistä tavaroista, vaan odotamme yhteydenottoa niistä.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vuokratulle kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Aurinkoranta ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Aurinkorannasta ja jonka seurauksia Aurinkoranta ei kohtuudella voinut estää. Aurinkoranta ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.


Huomautukset

Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan omistajalle. Jos asiakas ja omistaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.