Mökkilomaa parhaimmillaan & Hääjuhlia kauneimmillaan

Aurinkorannan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aurinkoranta – lomamökit / Seppälä Matti Juhani

Postiosoite: Kailaniementie 44, 17410 VIITAILA

Y-tunnus: 1121225-2

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sole Seppälä 040- 5423867

sole@aurinkoranta.fi

3. Rekisterin nimi

Aurinkorannan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, mökkien vuokraus ja maksujen valvonta

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä vuokrauksista ja laskutus.

6. Tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan vuokrauksen yhteydessä.

7. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksenmukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein, salatuilla yhteyksillä ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot kirjallisesti lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Sole Seppälälle. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin. Tietojen tarkastajan/kieltäjän/korjausta pyytävän tulee osoittaa henkilöllisyytensä luotettavasti.